БАНКІВСЬКЕ ПРАВО

ТОВ «Київське юридичне бюро» надає фізичним та юридичним особам наступні послуги в сфері банківського права:

 • консультування клієнтів з питань банківського законодавства (в сфері кредитування, іпотеки, по депозитах тощо);
 • представництво інтересів клієнтів на переговорах з банківськими і іншими фінансовими установами з питань отримання  кредитів та/або узгодження оптимальних схем фінансування господарської діяльності;
 • правовий аудит кредитних договорів (кредитних справ) на предмет можливих ризиків як для клієнтів, так і банківських  установ щодо звернення стягнення на заставлене та/або передане в іпотеку майно, оскарження боржниками банків  кредитних договорів та/або пов’язаних з ними правочинів, інших договорів, укладених банківськими установами з  фізичними особами та/або суб’єктами господарювання;
 • робота з проблемними кредитами та депозитами;
 • правове супроводження операцій з реструктуризації прострочених кредитів, виданих банківськими установами фізичним  особам та/або суб’єктам господарювання, супроводження інших процедур, що передують примусовому стягненню  простроченої заборгованості по виданих банківськими установами кредитах;
 • правове супроводження операцій із запобігання звернення банківськими установами стягнення на передане в заставу  та/або іпотеку майно, операцій з договірного відчуження такого майна з наступним погашенням заборгованості по  кредитам, інші операції, пов’язані з отриманням та/або поверненням кредитів (досудове врегулювання);
 • надання послуг щодо судового представництва інтересів фізичних осіб та/або суб’єктів господарювання у справах про  стягнення з них простроченої заборгованості по виданих банківськими установами кредитах, у тому числі –  застосування  процедур звернення стягнення на заставлене та/або передане у іпотеку майно боржників;
 • надання послуг юридичним особам щодо стягнення простроченої заборгованості по виданих банківськими установами кредитах фізичним  особам та/або суб’єктам господарювання, у тому числі – процедур звернення стягнення на заставлене та/або передане  у іпотеку майно боржників;
 • консультаційна підтримка та представництво інтересів клієнтів в процесі створення, реорганізації та ліквідації банків, у  тому числі – при приведенні діяльності банків у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»,  відкриття представництв і філій як українських, так і іноземних банків;
 • проведення аналізу та підготовка проектів договорів про надання різноманітних банківських послуг (відкриття та  обслуговування поточних, депозитних рахунків, відкриття акредитивів, про надання кредитів, банківських гарантій тощо)  та пов’язаних з ними договорів (договорів поруки, застави, іпотеки тощо);
 • представництво інтересів банківських установ перед контролюючими та/або наглядовими органами державної влади,  зокрема, при проведенні перевірок банківської діяльності, оскарження рішень вказаних органів про застосування до  банківських установ будь-яких санкцій тощо.