ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

ТОВ «Київське юридичне бюро» надає наступні юридичні послуги в сфері  цивільного права:

 • надання консультацій з питань цивільного законодавства та практики його застосування;
 • юридичний аналіз документів (договорів, актів, свідоцтв, рішень, тощо);
 • складання різних документів цивільно-правового характеру (договорів, скарг, відзивів, листів, тощо);
 • представництво інтересів клієнтів у нотаріуса, перед посадовими особами, в органах державної влади та місцевого  самоврядування, у відносинах з фізичними особами з питань цивільно-правових відносин;
 • стягнення заборгованості, в т.ч. зі страхових компаній, за виконавчими написами нотаріуса тощо;
 • захист від кредиторів (в т.ч. від банків, страхових компаній);
 • вексельні розрахунки і спори;
 • захист прав споживачів;
 • поділ майна між співвласниками, припинення права власності на частку одного із співвласників;
 • визнання особи недієздатною, встановлення фактів психічних розладів учасника договору, в тому числі після його  смерті;
 • визнання в судовому порядку недійсними укладених договорів;
 • встановлення фактів форс-мажорних обставин, отримання підтверджуючих документів Торгово-промислової палати;
 • лізингові правовідносини, стягнення заборгованості з лізингових платежів, повернення предмету лізингу, захист прав  лізингоотримувачів у спорах з лізинговими компаніями;
 • представництво інтересів клієнтів з питань права інтелектуальної власності в органах державної влади, в організаціях,  установах, підприємствах, перед фізичними особами;
 • інші послуги.