ГОСПОДАСЬКЕ ПРАВО

ТОВ «Київське юридичне бюро» надає наступні юридичні послуги з різних питань господарського права:

  • консультування з різних питань господарської діяльності;
  • участь у переговорах при укладанні різного виду договорів для забезпечення господарської діяльності;
  • правова експертиза документів господарюючих суб’єктів;
  • складання тексту різного виду договорів: купівлі-продажу, міни, поставки, оренди, підряду, позики, інвестиційних,  лізингових, трудових (контрактів), агентських та інших, з вибором надійних способів забезпечення виконання договірних  зобов’язань, з забезпеченням максимальної правової захищеності та оподаткування, з урахуванням вимог чинного  законодавства та інтересів клієнтів;
  • правова експертиза договору (контракту) наданого для підписання контрагентом;
  • представництво інтересів клієнтів в суді, арбітражі при розгляді спорів, пов’язаних з укладанням, виконанням та  припиненням договорів та з інших питань господарської діяльності;
  • інші послуги.