СТВОРЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

ТОВ «Київське юридичне бюро» надає наступні послуги у створенні та припиненні юридичних осіб:

  • підготовка установчих документів, реєстрація і юридичне оформлення діяльності підприємств різних  організаційно - правових форм ( ТОВ, ПАТ тощо);
  • супроводження реєстрації змін до установчих документів юридичної особи: найменування, місцезнаходження, складу засновників, розміру статутного капіталу, видів діяльності;
  • реорганізація підприємств різних організаційно-правових форм (злиття, приєднання, поділ, перетворення);
  • створення представництв, відділень, філій та інших відокремлених підрозділів;
  • підготовка документів, що регулюють корпоративні відносини всередині компанії (локальних корпоративних документів);
  • супроводження припинення діяльності юридичних осіб у зв’язку з ліквідацією, в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення, а також на підставі рішення суду.