ТРУДОВЕ ПРАВО

ТОВ «Київське юридичне бюро» надає фізичним та юридичним особам наступні юридичні послуги в сфері трудового права:

 • надання усних та письмових консультацій з питань трудового законодавства України та практики його застосування;
 • юридичний супровід працевлаштування працівників (підготовка трудових договорів,контрактів тощо);
 • підготовка для юридичної особи трудових договорів (контрактів) з персоналом компанії та супроводження процедури їх укладання;
 • складання внутрішніх документів компанії (правила внутрішнього трудового розпорядку, положення про персонал,  посадові інструкції та інші документи);
 • аналіз та підготовка договорів про матеріальну відповідальність працівників;
 • аналіз та підготовка проектів колективних договорів та супроводження їх підписання;
 • аудит кадрової документації;
 • підготовка підприємств до перевірки;
 • підготовка письмових заяв та листів до роботодавця з вимогами про припинення порушення прав працівника;
 • стягнення заборгованості по заробітній платні;
 • представництво інтересів працівника під час звернення до контролюючих органів з питань дотримання роботодавцем  чинного законодавства;
 • захист працівників від незаконного звільнення, притягнення до матеріальної відповідальності;
 • представництво інтересів працівника в адміністрації роботодавця з питань праці;
 • юридичний супровід звільнення працівників у зв’язку з реорганізацією підприємства, в тому числі у зв’язку зі  скороченням чисельності чи штату працівників;
 • представництво інтересів клієнтів з питань працевлаштування іноземців на роботу в компанію (отримання дозволів на  працевлаштування);
 • представництво інтересів клієнтів при виникненні трудових спорів (звільнення, переведення на іншу роботу, притягнення  до матеріальної відповідальності, тощо);
 • консультування з питань пенсійного забезпечення та соціального страхування;
 • підготовка та подача позовних заяв (та інших процесуальних документів) до суду;
 • представництво інтересів працівників в судах при трудових спорах;
 • поновлення працівника на роботі та зміна формулювання причин звільнення;
 • оплата вимушеного прогулу працівника;
 • відшкодування матеріальної та моральної шкоди при незаконному звільненні;
 • інші послуги.