Юридичний супровід виборчого процесу

ТОВ «Київське юридичне бюро» надає наступні послуги з юридичного супроводу виборчого процесу:

Захист та представництво інтересів до початку проведення виборів:

• Створення політичних партій, громадських об’єднань та інших неприбуткових установ та організацій;

• Консультації з питань виборчого права України;

• Правові роз’яснення щодо порядку розміщення та розповсюдження агітаційних матеріалів та інформації під час виборчих кампаній.

Захист та представництво інтересів під час виборів:

• Фіксація порушень виборчого законодавства під час виборчого процесу;

• Юридичне супроводження в день проведення виборів;

• Організація та здійснення контролю над законністю процесу голосування та підрахунку голосів у день голосування;

Захист, представництво та оскарження інтересів після проведення виборів

• Представництво інтересів у всіх судових інстанціях, ЦВК, ТВК, органах влади;

• Захист честі, гідності та ділової репутації кандидатів, довірених осіб, ділової репутації організацій, очолюваних кандидатом;

• Підготовка та подача заяв та скарг у виборчі комісії та суди на неправомірні дії, що мали місце під час виборів;

• Оскарження дій та бездіяльності виборчих комісій.