ЖИТЛОВЕ ПРАВО

ТОВ «Київське юридичне бюро» надає наступні послуги в сфері житлового права:

 • надання усних та письмових консультацій фізичним особам з питань застосування житлового законодавства;
 • захист прав фізичних осіб на житло, в тому числі в гуртожитках;
 • представництво інтересів фізичних осіб у відносинах з житлово-експлуатаційними організаціями;
 • юридичний супровід вселення (виселення) в житло, зняття з реєстрації;
 • юридичний супровід обміну, продажу, купівлі житла;
 • представництво інтересів фізичних осіб – власників житлового фонду у правовідносинах з наймачами;
 • підготовка позовних заяв та інших процесуальних документів з житлових питань (вселення; виселення та зобов’язання  зняти з реєстрації; визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням;
 • визнання недійсним  договору купівлі-продажу житла;
 • усунення перешкод у користуванні житловим приміщенням;
 • знесення прибудови та  відшкодування збитків;
 • стягнення збитків з житлово-експлуатаційних організацій;
 • приватизація житла;
 • видача ордера на  квартиру (визнання недійсним ордера та ін.);
 • представництво інтересів клієнтів в правоохоронних та контролюючих органах з приводу вврегулювання житлових  спорів;
 • представництво інтересів клієнтів у суді з приводу вирішення житлових спорів;
 • інші послуги.